Hållbarhet

Nyckeln till en bra verksamhet är engagemang, kunnighet och känsla av ansvar som spänner över mer än bara vårt företag. Därför betraktar vi vårt arbete och våra uppdrag inte enbart som en sak mellan oss och vår beställare, utan också i någon mån som bidrag till positiv samhällsutveckling. Att våra plåtarbeten håller hög kvalitet är direkt kopplat till att byggnaden fungerar och är bra för människorna som bor eller arbetar där.

Plåtexpressen arbetar med ett aktivt kretsloppstänkande, minimerar mängden restprodukter och källsorterar givetvis restprodukter för återanvändning och återvinning. Självklart finns de viktiga certifieringarna på plats sedan länge. Inom Plåtexpressen arbetar vi löpande med arbetsmiljöförbättring och att återföra erfarenheter. Medarbetarna erbjuds kontinuerligt fortbildning på olika områden, inklusive miljö. På det sättet bygger vi vidare på vår redan mycket goda samlade kompetens och ser till att vi fortsätter att leverera på topp.