Om Plåtexpressen

Plåtexpressen i Malmö AB är ett av södra Sveriges mest erfarna plåtslageri som ligger bakom allt ifrån takarbeten, garneringar och kyrktornsspiror, till några av Skånes mest imponerande fasader.

Plåtexpressen grundades 1997. Genom åren har flera förvärv gjorts och verksamheten har utökats. Vi har idag verkstäder och kontor i Malmö och Tollarp. Vi jobbar över hela Skåne och i stora delar av södra Sverige.

Vi åtar oss allt ifrån rena serviceuppdrag till avancerade projekt. Vår gedigna kompetens gör att ju mer avancerat ett projekt är, desto större anledning är det att anlita just oss. Vi har hög servicenivå och hjälper gärna till att hitta den bästa lösningen för varje projekt. Därför vill vi gärna vara med i projekten så tidigt som möjligt, gärna redan under projekteringsfasen.

Läs mer om Plåtexpressen i vår broschyr.