Hermod 2

Hermod 2 ligger i Hyllie, Malmö, och innefattar 52 mindre lägenheter åt MKB Fastighets AB.

Nybyggnation av flerbostadshus indelad i 3 husdelar.

Fasad och tak beklätt med Kalzip.

Beställare: THAGE