Höglager till Absolut Company, Åhus

Beställare: THAGE