Kv Christina, Ystad

Beställare till plåtarbetena är Erlandsson Bygg i Syd AB och entreprenaden omfattar arbeten på ett torn och allt som detta innebär, fasadarbeten i form av av fönsterbleck och vissa kompletteringar på tak. De gamla frontespiserna har murats om och skall förses med ny plåt på sina toppar.