MAXLAB IV

Plåtexpressen fick uppdraget att stå förplåtslageriet på Max-lab IV i Lund – det stora och under lång tid mycket omtalade bygget.

Beställare: PEAB