Satellitanläggning, V&S AB, Åhus

Fasadtäckning med rostfri plåt. Färdigställt hösten 2007.

Beställare: NCC
Färdigställt: År 2012