Fasad

Intresset för plåtfasader är alltid stort, inte bara för plåtens kostnadseffektivitet och långa livs- längd, utan också för materialets exibilitet [...]

Teknikbodar

Plåtexpressen producerar teknikbodar i säkerhetsklass 2 till telekomindustrin, enligt småbyggnadssystem. Teknikbodarna [...]

Takarbeten

Plåtexpressen erbjuder alla typer av takarbeten i plåt, oavsett om det gäller nybyggnation, renovering eller reparation. Våra erfarna [...]

Garnering

Smakfullt och korrekt utförda garneringar och utsmyckningar kan lyfta helheten, rentav vara den faktor som gör en byggnad unik. [...]

Interiör

Plåt är ett utmärkt materialval även inomhus, inte minst för den som vill skapa spännande och snygga inomhusmiljöer. Plåtexpressen [...]

Tillverkning

Plåtexpressen har idag tre moderna verkstäder som är bemannade med ytterst kompetenta plåtslagare. I verkstäderna tillverkar vi [...]