Garnering

Smakfullt och korrekt utförda garneringar och utsmyckningar kan lyfta helheten, rentav vara den faktor som gör en byggnad unik. Plåtexpressen har erfarenheten och hantverksskickligheten som krävs för alla typer av garneringsarbeten – även reparationer och renoveringar – i bland annat plåt och koppar.