Fasad

Intresset för plåtfasader är alltid stort, inte bara för plåtens kostnadseffektivitet och långa livslängd, utan också för materialets flexibilitet och närmast oändliga möjligheter när det gäller design och utsmyckning. Plåtexpressen erbjuder alla typer av fasadarbeten i plåt, som kassettfasader, sandwichelement, täckningar och mycket mer.