Teknikbodar

Plåtexpressen producerar teknikbodar i säkerhetsklass 2 till telekomindustrin, enligt småbyggnadssystem. Teknikbodarna har frikylare och består av en stomme av slitsade ytterväggsreglar i stål och isoleras med mineralull.