• Tillverkning

  Plåtexpressen har idag tre moderna verkstäder som är bemannade med ytterst kompetenta plåtslagare. I verkstäderna tillverkar vi […]

 • Interiör

  Plåt är ett utmärkt materialval även inomhus, inte minst för den som vill skapa spännande och snygga inomhusmiljöer. Plåtexpressen […]

 • Garnering

  Smakfullt och korrekt utförda garneringar och utsmyckningar kan lyfta helheten, rentav vara den faktor som gör en byggnad unik. […]

 • Takarbeten

  Plåtexpressen erbjuder alla typer av takarbeten i plåt, oavsett om det gäller nybyggnation, renovering eller reparation. Våra erfarna […]

 • Teknikbodar

  Plåtexpressen producerar teknikbodar i säkerhetsklass 2 till telekomindustrin, enligt småbyggnadssystem. Teknikbodarna […]

 • Fasad

  Intresset för plåtfasader är alltid stort, inte bara för plåtens kostnadseffektivitet och långa livs- längd, utan också för materialets exibilitet […]